Partnerzy

Jeżeli chcesz zostać partnerem GBG Warszawa i zaoferować naszym członkom wyjątkową ofertę, dotyczącą projektów opartych na technologiach Google lub z Google powiązanych, zapraszamy do Kontaktu z Managerem Grupy.

Aktualne oferty naszych partnerów


Firma Revevol Polska, jedyny w Polsce partner Google klasy Premier, prowadząca portal gocloud.pl, oferuje naszym członkom (także przy przenoszeniu usług od innego partnera), 1 dzień szkolenia z korzystania z rozwiązań Google GRATIS, przy zakupie usługi Google Apps dla Firm dla 20 lub więcej kont jednorazowo na okres minimum 12 miesięcy. Przy kontakcie należy podać hasło "GBG Wawa".